VITAJTE NA STRÁNKE INŠTITÚTU STRESU

Inštitút stresu je organizácia založená za účelom pomáhať ľuďom efektívnejšie zvládať stresové situácie. Svojim klientom poskytujeme profesionálne služby: stres audit, poradenstvo, prieskumy a analýzy, relaxačné tréningy, vzdelávanie. Poskytujeme komplexné riešenia pre jednotlivcov aj organizácie.

Zúčastňujeme sa dobrovoľníckych projektov, ktoré prispievajú k zlepšeniu kvality života ľudí. Osvetu v téme stres ponúkame širokej verejnosti formou článkov a prekladov odborných štúdií.

Našim cieľom je vytvárať organizáciu, ktorá komplexne zastrešuje problematiku stresu. Vo svojej práci spájame vedomosti o strese so zručnosťami, ako riešiť stresové situácie. Náš prístup vychádza z najmodernejších postupov, odborných znalostí a dlhoročných skúseností.

Sme nápomocní každému, kto chce ťažiť z dobre mienenej rady.

PREČO SME VZNIKLI?

Stres bol Svetovou zdravotnou organizáciou (WHO) označený za epidémiu 21. storočia. Inštitút stresu vznikol na začiatku roka 2015 s cieľom predchádzať, reflektovať a riešiť dôsledky tejto epidémie.

Nechceme sa pasívne prizerať, ale aktívne spolupodieľať na možných zmenách v životoch ľudí. Zdravie máme jedno, často si jeho hodnotu uvedomíme, až keď sa v našich životoch udeje niečo zásadné. Vtedy zabúdame na nedokončené úlohy a nesplnené sny. Jedinou hodnotou sa stáva to, čo sme mali a nevedeli sme, aké cenné to je, až kým sa to nezmenilo.

Našou nesmiernou túžbou je systematicky pracovať na tom, aby to tak nekončilo. Je efektívnejšie riešiť príčiny, ako nežiaduce dôsledky.

„Poznaj sám seba a budeš šťastný.“ (Sokrates)

ČO VÁM PONÚKAME

  • Stres audit
  • Identifikácia stresorov a práca s nimi
  • Práca s postojmi v zmenovom procese
  • Prieskumy a analýzy v pracovnom prostredí
  • Účasť na dobrovoľníckych projektoch v oblasti pôsobnosti
  • Poradenstvo v stres oblasti
  • Tréningy relaxačných techník
  • Work-life balance
  • Články o strese
  • Prednášky, kurzy a workshopy

MISIA, VÍZIA, HODNOTY

Misiou organizácie je informovať, vzdelávať, pomáhať individuálnym klientom a organizáciám pri vytváraní efektívnych antistresových stratégií. Našimi riešeniami prispievame k  dosiahnutiu stabilnej pracovnej výkonnosti, životnej spokojnosti a osobného naplnenia našich klientov.

Inovatívnym spôsobom prinášať tému stres, ponúkať špecializované služby, a tým dlhodobo prispievať k zvyšovaniu kvality osobného i profesného života našich klientov.

Ľudskosť – vypätie zo stresu je samo o sebe vyčerpávajúce. Vážime si odvahu a odhodlanie každého človeka, ktorý sa rozhodne riešiť svoju situáciu. Je pre nás nesmierne dôležitý osobný prístup.
Profesionalita– ponúkame len tie služby, v ktorých vieme pracovať. Všetky činnosti podrobujeme spätnej väzbe klientov a členov tímu. Vzájomná dôvera je pre nás základom.
Transparentnosť– vyznávame princíp čestného partnerstva. Ctíme si dohody a záväzky, ktoré učiníme.
Inovatívnosť– našim cieľom je neustále inovovať služby o nové postupy, prístupy a zistenia zo zahraničia. Sme otvorení novým projektovým výzvam, spolupráci, odbornému rastu a špecializácii.
Vášeň – aktivity, ktoré vykonávame sú pre nás poslaním. Napĺňa nás práca s ľuďmi. Robíme veci so zápalom, ale nie vyhorením.

Náš tím

Profesionálny tím ľudí podieľajúci sa na aktivitách je kvalifikovaný v oblastiach pôsobnosti organizácie. Primárny tím je zložený z psychológov s rôznym zameraním: psychohygiena, psychológia zdravia, stres manažment, work-life balance, diagnostika stresu.

V individuálnom prístupe pracujeme formou poradenstva, terapie a tréningov. Pre organizácie ponúkame stres audit, poradenstvo, vzdelávanie, prieskumy a analýzy v predmetnej oblasti. V prípade potreby máme vybudovanú sieť špecialistov, s ktorými spolupracujeme na riešení konkrétnych prípadov.

Karol Kováč

stres audit, poradenstvo, tréningy, analýzy

Vyštudoval som psychológiu a od svojich 23 rokov pôsobil ako pedagóg na Univerzite Komenského v Bratislave, o rok neskôr aj na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave. 7 rokov som sa venoval témam duševného zdravia, psychohygieny a well-beingu.
V roku 2013 som ukončil výcvik s názvom “Integratívna práca s motiváciou a zmenou s deťmi a adolescentmi v rodinách a inštitúciách.“
Som spoluautor dvoch knižných publikácií z oblasti stresu a zvládania záťažových situácií.
Rád spoznávam cudzie krajiny, príbehy ľudí a túlam sa po horách.

Iveta Šefarová

stres audit, poradenstvo, terapia, tréningy

Pracujem od roku 1995 ako klinická psychologička, psychoterapeutka v privátnej praxi. Tomu predchádzala práca s deťmi a adolescentmi v Pedagogicko-psychologickej poradni v Bratislave a v Trnave, krátka prax v Atómovej elektrárni v Jaslovských Bohuniciach a na psychiatrickom oddelení trnavskej nemocnice. Na túto cestu ma priviedol skvelý učiteľ psychológie na Pedagogickej škole v Modre. Okrem psychodiagnostickej a psychoterapeutickej práce sa venujem aj supervíznej a lektorskej činnosti.

Milujem tanec, obdivujem farebnosť a rôznorodosť prírody, rada cestujem a blúdim uličkami miest.

Martina Kováčová

stres audit, tréningy, koordinátorka redakcie

Psychológiu som vyštudovala na Masarykovej univerzite v Brne. V rámci psychologickej praxe som pôsobila rok v domove dôchodcov (Mlynarovičova), kde som spoznala krásne, ale aj smutné životné skúsenosti ľudí na sklonku života. Dva roky som bola dobrovoľníčka v nízkoprahovom klube pre deti a mládež (Kaspian). Pracovala som na oddelení vzdelávania a rozvoja zamestnancov a HR (Plzeňský Prazdroj a Pivovary Topvar). Aktuálne svoje skúsenosti v HR a vzdelávaní zamestnancov uplatňujem v I.D.C. Holding. Život si neviem predstaviť bez kníh, behu a úsmevu.

TÍM SPOLUPRACOVNÍKOV

Paťa Faglicová

Marketing

Keďže som sa nechcela na vysokej škole učiť len teoretické poznatky, vybrala som si odbor, v ktorom sa môžem aj prakticky realizovať.

Som študentkou marketingovej komunikácie Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave v magisterskom ročníku.

Štúdium ma baví, a svoje nadobudnuté vedomosti sa snažím uplatniť v praxi v rámci Inštitútu stresu.

Ľuboš Chvála

Redakcia

Študujem psychológiu na UCM v Trnave. Spočiatku nápad, časom vášeň a dnes realita.

Túžim pochopiť ľudskú dušu z biologického a psychologického hľadiska. Zdá sa to takmer nemožné.

Ako hovorí Dr. Koukolík: „Pokiaľ by niekto z mladých ľudí chcel venovať život skúmaniu mikroskopickej anatómie ľudského mozgu, bude mravcom, ktorý stojí pred himalájskym štítom. I napriek tomu si však myslím, že to stojí za to“.

Karolína Krutá

Redakcia

Počas štúdia psychológie na UK som pracovala pre eventové agentúry. Naučilo ma to komunikácii s ľuďmi z rôznych prostredí.

Po škole som začala pracovať ako psychodiagnostička pre vodičov, SBS a na povolenie k držaniu strelnej zbrane. Jedného dňa som narazila na Inštitút stresu a myšlienka ma mimoriadne zaujala. Koniec koncov, väčšina psychosomatických ochorení vzniká práve zo stresu.

Peter Pilch

Sociálne siete

Počas štúdia na MTF STU v Trnave som spoznal viacero inšpiratívnych ľudí, medzi nimi aj Kaja. Najviac ma zaujali predmety ergonómia, zodpovedné podnikanie a udržateľný rozvoj. Hlavne preto, že sledujú kvalitu života.

Zaujímam sa o formy šírenia inšpiratívnych myšlienok, ktoré môžu robiť náš život krajším. Najviac ma teší vedomie prítomnosti, láska, pobyt v prírode, poznanie, tvorenie a zmysluplná spolupráca.

Mirka Ryšková

PR špecialista

Milujem písanie a nové témy, podnety, inšpirácie. Stretnutie s Inštitútom stresu v dobe, ktorá kladie dôraz na work&life balance, bolo mimoriadne prínosné pre moje písanie.

Pôsobila som v médiách, aj na strane klienta, aktuálne sa venujem písaniu na objednávku prostredníctvom služby Texty na kľúč.

Psychologické štúdie sú pre mňa fascinujúce, mojou vášňou je cestovanie a čítanie.

Martina Kusenda

redakcia

Venujem sa koučingu a kariérovému poradenstvu. Je to pre mňa práca i vášeň. Teší ma sprevádzať ľudí na ceste k spokojnému životu a k vysnívanému povolaniu. Je pre mňa obrovským zážitkom a naplnením vidieť ľudí, ako v procese nachádzajú vlastné odpovede a možnosti riešenia svojich problémov. Dáva mi to energiu neustále sa učiť a pracovať na sebe v tejto zaujímavej oblasti.

Paťka Lofajová

Redakcia

Mladá bojovníčka za krajší zajtrajšok – taká som, pokiaľ hovoríme o písaní. Mojou snahou je ukázať ľuďom iný uhol pohľadu. Miestami zasnívaná, ale nohami stále pevne na zemi.

Najviac na svojom živote milujem dennodenný kontakt s ľuďmi. Každý človek si nesie svoj príbeh a ja som tá, ktorá si ho vždy rada vypočuje. Som zástancom osobných rozhovorov a milovníkom kávy.

Zlatica Žárska

Redakcia

Milujem, keď mám z jedla energiu a pozitívnu čistú myseľ. Toto všetko mi dáva moja strava. Moje recepty nie sú o tom, koľko čoho máte dať, ale o tom, kto má čo viac rád. Preto neuvádzam žiadne kg, dcl. Jednoducho všetko varte a pripravujte s láskou.

Ak máte radi viac nejakej suroviny, pokojne jej pridajte viac do receptu – hlavne, že vám to bude chutiť. Veď ako sa hovorí – Moje telo je môj chrám. Tak sa aj ku nemu správajme a dávajme mu len to najlepšie ako len vieme. A hlavne: Všetko s LÁSKOU.

Ivana Pisárová

Redakcia

Vyštudovala som Ekonomickú univerzitu so zameraním personalistika a od svojich 25 rokov v tejto oblasti aj pôsobím. Napĺňa ma práca s ľuďmi a teší ma, keď vidím, že nielen manažment, ale aj ostatní zamestnanci v spoločnosti sú spokojní a šťastní.

Som zástanca work&life balance v praxi, pozitívneho myslenia a „can do“ postoja. Rada spoznávam nové miesta, inšpiratívnych ľudí a chutnú kuchyňu.
Harmóniu tela a duše nachádzam v rôznych pohybových a relaxačných technikách, maľovaní, fotení a v písaní.

Andrej Kamenský

Redakcia

Vyštudoval som marketing na Fakulte Managementu UK, avšak pôsobím ako konzultant pre softvérové licencovanie v IT spoločnosti. Fascinuje ma život, milujem skúmať ho. Neviem si predstaviť nezdieľať v článkoch, čo sa učím a čo sa ma dotýka.

Posledné obdobie ide najmä o témy ako adaptívne návyky, integrita, autentický život, mindfulness a kognitívna psychológia.

Dominika Malejčíková

Redakcia

Cestovanie je mojou vášňou a nové zážitky mojim palivom. Rada provokujem stereotypy a spoznávam rozdielne spôsoby myslenia.

Myslím, že v súčasnom kariérnom boome a vysokých nárokoch spoločnosti je ľahké zabudnúť na dôležitosť starostlivosti o svoj psychický well-being a pokoj mysle, ako aj odlíšiť tie hodnoty, ktoré majú skutočný potenciál priniesť šťastie. Chcela by som v tomto ľuďom pomôcť.

Stres audit

Chcem vedieť viac

Poradenstvo

Túžite po zmene?

Relaxačné tréningy

Chcem vedieť viac

Kurzy a workshopy

Chcem vedieť viac

Prieskumy a analýzy

Chcem vedieť viac

Vášeň

Chcem vedieť viac