Povedali o nás

„Školenie zamerané na diagnostickú činnosť stresu bolo pre nás opäť niečo nové a zaujímavé. Okrem individuálneho merania stresu a stresovej odolnosti sme prostredníctvom interaktívnej prednášky a nácviku relaxačnej techniky získali aj niekoľko informácií a praktických rád, ako zvládať stres a stresové situácie. Celý priebeh školenia hodnotíme ako veľmi prínosný a inšpiratívny, nakoľko nám odhalil úroveň nášho vlastného psychického a fyzického stresu a pomohol nám zamyslieť sa nad tým, kde sa v súčasnosti každý z nás nachádza a ako môže čo najlepšie vyvážiť svoj osobný a pracovný život…bez stresu :).“
M. Olšavska, Active life, s.r.o.
„Keďže prezentácia Inštitútu stresu v rámci Týždňa zdravia mala v našej spoločnosti veľký úspech, v roku 2016 sme sa rozhodli aj reálne zistiť, ako stres pociťujú v Slovak Telekome tí, ktorí pracujú na predných líniách. Prieskum stres faktorov sme realizovali s tímom Inštitútu stresu podľa vopred dohodnutého harmonogramu v príjemných podmienkach v našich regiónoch. Výsledky jednotlivých oddelení sme dostali komplexne spracované aj s praktickými odporúčaniami na zmeny, ktoré z analýzy vyplynuli a ktoré by našim zamestnancom pomohli posilniť odolnosť voči stresu a odbúrali ich stres v každodenných situáciách.“
Dominika Vargová a Ivana Severínová, HR Bussiness Partner, Slovak Telekom a.s.
“S Inštitútom Stresu sme spolupracovali v roku 2016 prvýkrát a to dňa 9.9.2016 počas organizovaného Dňa zdravia s poisťovňou Dôvera v priestoroch našej spoločnosti. Na merania stresu a individuálne poradenstvo Inštitútu bola dobrá odozva. Pre našich zamestnancov to bolo nové vyšetrenie a bol oň veľký záujem. Väčšinu zamestnancov by potešilo, keby sme aj v budúcnosti spolupracovali s inštitútom stresu a znovu zorganizovali podobný Deň zdravia. Prístup pána Kováča bol profesionálny a ľudia mu pri vyšetrení plne dôverovali. „
Anna Urbanová, HR Professional, Adient Slovakia, odštepný závod Lučenec
„S Inštitútom Stresu sme spolupracovali pri príprave našich firemných dní zdravia. Téma stresu sa pri tejto príležitosti ukázala pre našich zamestnancov ako veľmi atraktívna. Na merania stresu a individuálne poradenstvo Inštitútu bola výborná odozva. Potešil nás ústretový a vysoko profesionálny prístup inštitútu. Radi ich kvôli spolupráci oslovíme aj v budúcnosti.”
Peter Pavlik, HR Business Partner & HR Coordinator, MetLife
”S Inštitútom stresu a pánom Karolom Kováčom sme spolupracovali na evente Siemens deň zdravia 2016. Naši zamestnanci mali možnosť odhaliť mieru prežívaného stresu prostredníctvom stres auditu, na ktorý následne poskytli veľmi pozitívne ohlasy. Oceňujeme profesionálny prístup pána Kováča počas individuálnych konzultácií, na ktorých poskytol nie len odborné merania, ale aj praktické rady do života v súvislosti s témou work-life-balance. Nakoľko dopyt po danej službe bol vysoký, niektorí sa rozhodli pokračovať vo využívaní služieb Inštitútu stresu aj po vlastnej línii. V budúcnosti nevylučujeme možnosť nadviazania ďalšej spolupráce Siemens a Inštitút stresu.”
Júlia Pastorová, HR specialist, Siemens s.r.o.
“Služby Inštitútu stresu sme využili na našom firemnom Dni zdravia a veľmi sa nám to osvedčilo. Záujem zamestnancov o poradenstvo v tejto oblasti bol skutočne veľký, keďže každý občas pri snahe pracovať kvalitne pocíti ťažobu termínov či tlaku na výsledky, z ktorých vyplýva stres. Ja sám som bol prekvapený, ako presne konzultácia a vyšetrenie odhalilo moje psychické nastavenie pri strese a už viackrát som ocenil tipy na jeho odbúranie.”
Gabriel Tóth, PR špecialista, Penta Investments, s. r. o.

„Keď sme pripravovali Festival zdravia, nevedeli sme, do čoho ideme. Dlho sme rozmýšľali, čím zaujať v zóne Zdravá myseľ. Čo ponúknuť ľuďom v prípade, že ich stres audit neosloví. Nakoniec sme riešili iba jeden problém – aby sa ušlo na každého. Záujem o audit stresu totiž zďaleka presahoval jeho kapacity. Jednoznačný „hedlajner“ festivalu.“

Branislav Kubáň, marketingový riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa a. s.

„OZ Samaria pomáha ľuďom v núdzi. Do skupiny klientov patria aj ľudia trpiaci psychickou núdzou. Začiatkom roku 2015 sme oslovili Inštitút stresu s prosbou o pomoc v rámci poradenstva. Služby Inštitútu využívame dvakrát mesačne. Vďaka odbornému prístupu majú títo ľudia možnosť riešiť svoje problémy v našom komunitnom centre v Hlohovci. Máme radosť, že sa nám podarilo nadviazať takúto spoluprácu, pretože po niekoľkých mesiacoch vidíme jej ovocie. Chceme týmto využiť príležitosť a poďakovať sa , pretože poradenstvo pre klientov nášho OZ Samaria robí Karol Kováč profesionálne a bez nároku na odmenu.“

Helena Dzurechová, OZ Samária

„Veľmi dobrý ohlas na spoluprácu s Inštitútom stresu počas nášho Festivalu zdravia nás viedol k rozšíreniu spolupráce. Zástupcovia inštitútu merania vyhodnotili, my sme ich porovnali s našimi dátami o psychofarmakách. Výsledkom bola spoločná tlačová konferencia ku Svetovému dňu duševného zdravia, ktorá zaujala množstvo novinárov. Skvelá kombinácia ľudského a profesionálneho prístupu k spolupráci“

Branislav Cehlárik, PR manažér, zdravotná poisťovňa Dôvera a. s.

„S Inštitútom stresu sme spolupracovali na Týždni zdravia, ktorý je organizovaný interne pre zamestnancov Slovak Telekomu. Termíny na meranie stresu boli ihneď po spustení prihlasovania obsadené a vzhľadom na vysoký záujem zo strany zamestnancov to bola síce naša prvá, ale určite nie posledná spolupráca s inštitútom. Merania boli ukončené praktickou prednáškou, na ktorej sa zamestnanci dozvedeli viac o tom ako zvýšiť stresovú odolnosť a praktické rady ako sa zbaviť stresu v každodennej práci. V spolupráci s Inštitútom stresu budeme určite pokračovať aj v budúcnosti.“

Adriana Mitrová, špecialista ĽZ, Slovak Telekom, a. s.

Stres audit

Chcem vedieť viac

Poradenstvo

Túžite po zmene?

Relaxačné tréningy

Chcem vedieť viac

Kurzy a workshopy

Chcem vedieť viac

Prieskumy a analýzy

Chcem vedieť viac

Vášeň

Chcem vedieť viac