Syndróm nudy (boreout) a syndróm vyhorenia (burnout) znejú v angličtine podobne. Spája ich spoločný menovateľ – stres v práci. Zároveň sa značne líšia. Prečítajte si, ako ich spozorovať na pracovisku.

Toto sú základné znaky týchto nepríjemných syndrómov:

Boreout – syndróm nudy – demotivácia v pracovnom prostredí, vrátane nudy a apatie, ktoré sú spôsobené nezáživnou prácou, s nízkymi nárokmi a výzvami. (Rothlin, Werder, 2007)

Burnout – syndróm vyhorenia – stav, v ktorom sú ľudia emočne vyprahnutí, strácajú pôvodné nadšenie a motiváciu. Kľúčovým faktorom syndrómu vyhorenia je pocit absolútnej vyčerpanosti a strata energie. (Freudenberg, 1975; in Kebza, Šoltzová, 2003).

Zdá sa, že ide o protikladné stavy, pretože kým burnout hovorí o zamestnancovi pod tlakom, v druhom prípade ide o zamestnanca, bez využitia jeho potenciálu a času. Obidva pojmy majú ale spoločný základ – pracovný stres. Burnout so sebou prináša stres z vysokých nárokov, termínov a nedocenenia. Pri boreoute je stres založený na strachu z ubíjajúcej nudy a stres z odhalenia, že človek v práci nič nerobí.

V oboch prípadoch chýba človeku zmysluplnosť. A to nielen v jeho pracovnom výkone, ale aj ako ľudskej bytosti, ktorá v živote potrebuje pocit užitočnosti a ocenenia.   

 

syndróm nudy

Vysoké nároky a vyčerpanosť z práce vs. bezvýznamnosť a pocit nepotrebnosti. Syndróm vyhorenia vs. syndróm nudy. Ani jedno nie je dobré. (obr. vandelaydesign.com)

 

Poďme sa pozrieť na tieto syndrómy podrobnejšie. Prečítajte si, aké sú ich hlavné znaky, aké otázky je potrebné si položiť, a čo môže byť riešením.

BOREOUT (syndróm nudy)

Dobrý stratég sa neprezradí

Rothlin a Werder identifikovali najčastejšie stratégie, ktoré používajú zamestnanci, keď potrebujú skryť svoju nečinnosti na pracovisku. Ak v týchto stratégiách spoznáte kolegov, možno vás to aj pobaví. Pre zamestnanca ale môže byť veľmi frustrujúce, ak musí predstierať prácu, ktorú v skutočnosti nemá.

Stratégia plošného valcovania – Prácu, ktorá by mohla byť hotová za pár hodín, si človek natiahne na týždeň.

Stratégia dokumentov – vždy keď ide niekto okolo stola, rýchlo preklikáva na iné dokumenty, a vytvára ilúziu pracovného nasadenia.

Stratégia hluku – o svojej užitočnej činnosti sa snaží presvedčiť napr. hlučným písaním na klávesnici a ráznymi pohybmi.

Stratégia pseudo-záväzku – prichádza skôr než ostatní a odchádza posledný. Vytvára tak dojem, že je vyťažený a dôležitý.

Stratégia pseudo-burnout – všetkým hovorí, ako je vystresovaný a vyčerpaný.

Týka sa boreout aj vás?

V prípade syndrómu boreout sa stretávajú tri veci: nuda, nezáujem a nedostatok možností, ako využiť vlastnú kapacitu. Základné otázky, ktoré je potrebné si položiť:

  1. Máte pocit, že váš potenciál v práci je dostatočne využitý?
  2. Nudíte sa, ste apatickí, zažívate stav bezvýznamnosti, pretože neviete, čo by ste mali robiť?
  3. Strácate záujem o náplň vašej práce?

Možné riešenie: Doporučuje sa naznačiť šéfovi, že by ste mali záujem o nové projekty, prípadne prísť s vlastnými nápadmi, na čom by sa dalo pracovať.
Ak máte ďalšie otázky a chceli by ste sa poradiť, kontaktujte nás.

 

BURNOUT (syndróm vyhorenia)

Syndróm vyhorenia svojim klinickým obrazom pripomína depresiu. Súvisí s negatívnymi emóciami ako sú strach, úzkosť, hnev, apatia. Vyskytuje sa najmä v profesiách, pri ktorých často dochádza ku kontaktu s ľuďmi. Často ním trpia sociálni a marketingoví pracovníci, lekári, učitelia, zdravotnícky personál, manažéri.

Týka sa aj vás?

Syndróm vyhorenia je o totálnom vyhorení energie človeka na duševnej, fyzickej i duchovnej úrovni v súvislosti s výkonom povolania. Zamyslite sa nad týmito otázkami:

  1. Stratili ste motiváciu, máte nechuť k práci? Nevidíte zmysel svojej práce?
  2. Zažívate dlhodobú duševnú, prípadne aj fyzickú únavu, vyčerpanie? A regenerácia síl bežnými spôsobmi vám nedobije baterky?
  3. Máte depresívne nálady, neviete sa sústrediť a tešiť sa? Ste apatický, podráždený?

 

Často sa burnout zamieňa s vyčerpaním, s preťažením, prípadne s chronickým únavovým syndrómom. Boreout je zas potrebné odlišovať od lenivosti a povahových čŕt, ktoré vedú zamestnanaca k tomu, že sa vyhýba práci.

Prečítajte si naše ďalšie články v tejto téme:

10 príznakov syndrómu vyhorenia
Ako sa syndróm vyhorenia vyvíja?
Pozor na nečinnosť v práci – Boreout syndróm nudy

 

Zdroje: nationmultimedia.com, boreout.com, Diagnosis Bore Out (2007), Kebza, Šolcová (2003)  

 

Komentáre

komentáre

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach