Je známe, že stres negatívne pôsobí na naše psychické aj fyzické zdravie. No neovplyvňuje len nás. Na stres by si mali dať zvlášť pozor ľudia, ktorí v blízkom čase plánujú rodinu. Stres pred očakávaným tehotenstvom a počas neho môže mať dosah aj na dieťa, a to sa netýka len žien.

 

Úzkosť a stres počas tehotenstva patria medzi rizikové faktory a majú nepriaznivý vplyv na vývoj plodu. Výskumy ukazujú, že stres u žien počas tehotenstva súvisí s predčasným narodením a nízkou pôrodnou hmotnosťou novorodeniat. Len okolo 50 % prípadov nízkej pôrodnej hmotnosti a predčasných pôrodov je vysvetliteľná faktormi ako sú infekcie, výživové nedostatky či toxické látky. U žien, ktoré zažívajú viac stresu, sa tiež častejšie objavujú tehotenské komplikácie.

Tehotná žena číta bábätku v brušku rozprávku.

Stres počas tehotenstva

Poľský výskum z roku 2018 svojimi výsledkami naznačuje, že u detí žien, ktoré v období tehotenstva prežívali viac stresu, sa počas prvého roka života častejšie vyskytovali problémy s detskou dýchavičnosťou. To však nie je jediný problém. Podľa vedcov tiež môže existovať vzťah medzi stresom, úzkosťou a namáhavou prácou v čase tehotenstva a následným výskytom atopických porúch u detí. Psychický stres v tomto prípade negatívne pôsobí na normálnu ochrannú funkciu pokožky. Niektoré výskumy dokonca hovoria, že stres v tehotenstve môže byť rizikovým faktorom pri vývoji dieťaťa a môže súvisieť s oneskorením motorického a mentálneho vývoja.

Stres u mužov, ktorí plánujú rodinu


Na mužskú plodnosť tiež vplývajú mnohé faktory prostredia. Medzi tie, ktorým sú muži v dnešnej dobe vystavení denne, patrí napríklad znečistené prostredie, počasie, počítače a mobilné telefóny. Navyše je dnes väčšina mužov menej fyzicky aktívna ako v minulosti. Okrem týchto všetkých faktorov aj na mužov vplýva stres. Nekontrolovaný stres sa môže u mužov neskôr prejaviť nielen zrýchleným starnutím, problémami so spánkom či obezitou, ale dokonca aj erektilnou dysfunkciou a neplodnosťou. Tradične sa neplodnosť v páre pripisovala skôr ženám, no 30-60 % prípadov súvisí s problémami na strane muža.

Dlho pôsobiaci stres, ktorý je sprevádzaný vysokými hladinami hormónu kortizolu (hormón vylučovaný pri strese), prispieva určitou mierou k obezite. Predpokladá sa, že aj vysoký nárast obezity v dnešnej modernej spoločnosti môže byť spojený s mužskou neplodnosťou, nízkou koncentráciou spermií a ich pohyblivosťou. Existuje tiež významný vzťah medzi obezitou u mužov a znížením hladiny testosterónu.

A čo z toho vyplýva?

Je dobré si pamätať, že stresom neovplyvňujete len seba. Ak plánujete rodinu, myslite na to, že vaša úzkosť a stres môžu pôsobiť na pravdepodobnosť počatia a zdravie vášho budúceho dieťaťa. Ale ak už sa v strese predsa len ocitnete, nepoddávajte sa mu. Namiesto toho zistite, čo vám pomáha pri jeho zmiernení a čo na vás pôsobí upokojujúco. Na výber máte množstvo techník a cvičení, o niektorých z nich sme už písali 😊

Radi trávite svoj voľný čas vonku? Zvyšujete si psychickú pohodu

Zdroje:
Pressman, A., Hernandez, A., Sikka, S. C. (2018). Lifestyle Stress and Its Impact on Male Reproductive Health. In Sikka S. C., Hellstrom W. J. G. (Ed.), Bioenvironmental Issues Affecting Men’s Reproductive and Sexual Health (73-83). USA: Academic Press.

Smejda, K., Polanska, K., Merecz-Kot, D., Krol, A., Hanke, W., Jerzynska, J., a kol. (2018). Maternal Stress During Pregnancy and Allergic Diseases in Children During the First Year of Life. Respiratory care, 63 (1), 70-76.

Autor: Lenka Kratochvílová
Foto: Stocksnap.io

Komentáre

komentáre

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach