Telesný stres, s ním súvisiace bolesti a napätia veľmi negatívne ovplyvňujú náš organizmus, ktorý nie je schopný zvládať stresové a záťažové situácie. Takmer 54 % Slovákov je vyčerpaných alebo extrémne vyčerpaných z dlhodobejšieho pohľadu, svedčia o tom výsledky analýzy Inštitútu stresu.

Stres je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) problémom 21. storočia. Má negatívny vplyv na zdravie človeka a ovplyvňuje jeho pracovnú výkonnosť. Dlhodobo prežívaný stres sa môže prejaviť  zníženou funkciou imunitného systému, poruchami tráviaceho traktu, rôznymi fyziologickými a metabolickými zmenami. Stres je jedným z výrazných predpokladov pre vznik a rozvoj závažných ochorení.

Za posledné tri roky naši odborníci z Inštitútu stresu diagnostikovali 6927 ľudí, testovali činnosť autonómneho nervového systému a zisťovali:

  • úroveň psychického stresu
  • mieru prežívaného stresu v organizme
  • úroveň telesného stresu
  • mieru vyčerpania organizmu
  • úroveň stresovej odolnosti

Slovákov trápi extrémne vysoký telesný stres

Analýza Inštitútu stresu informuje o tom, ako sú Slováci na tom s telesným i psychickým stresom. Telesný stres predstavuje bolesti a tenzie, môže ísť napríklad o bolesti chrbtice, žalúdka, kĺbov.

„Podarilo sa nám identifikovať typ unavených a stresovo neodolných ľudí. Hľadali sme súvislosti, prečo tomu tak je. Zistili sme extrémne silný vzťah s telesným stresom. Bolesti a napätia dennodenne prežívané u tohto typu ľudí spôsobujú vyčerpanosť organizmu, ktorá vedie k zníženiu možnosti zvládania stresových a záťažových situácií. Vysoký telesný stres v tomto type prežíva 76,6 % respondentov, extrémne vysoký 98,1 %.“
Karol Kováč, psychológ Inštitútu stresu

Psychický stres, teda naše myšlienky, zdá sa, majú menší vplyv na celkovú vyčerpanosť organizmu. Analýza prezradila, že približne jedna tretina respondentov (30 %) je unavená alebo neodolná voči zvýšenej miere psychického stresu. 

Akú máme mieru prežívaného stresu?

Na diagnostiku prežívaného stresu v organizme využíva Inštitút stresu neinvazívne vyšetrenie zvané stres audit, ktoré sa vykonáva na základe metódy HRV (heart rate variability – variabilita srdcovej činnosti). Poskytuje informáciu o stave stresu v organizme. Normálna hodnota u dospelého človeka je 50. Podľa výskumu sa v kategórii extrémnych hodnôt 66+, typ unavení neodolní, nachádza až 92,6 % respondentov.

Autor: redakcia Inštitútu stresu
Foto: IS, web

Komentáre

komentáre

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach