Začína nový školský rok. Učitelia a žiaci sa opäť pustia do svojich povinností. Ak poznáte nadmerne vystresované dieťa zo školy, čítajte. Vedci našli súvislosť medzi hladinou kortizolu (stresový hormón) u žiakov a tým, či zistili vyhorenie u ich učiteľa.

Nová štúdia z University of British Columbia (UBC), skúmala syndróm vyhorenia u učiteľov a zároveň hladinu hormónu kortizol u žiakov, ktorý je biologickým ukazovateľom prežívaného stresu.

Ako prebiehal výskum

Výskumníci zozbierali vzorky slín od 400 žiakov základných škôl. Sledovali v nich úroveň stresového hormónu, kortizolu. Zistili, že v triedach, ktoré viedli učitelia emocionálne vyčerpaní alebo vyhorení, mali žiaci vyššie hladiny kortizolu.

„Naznačuje to, že nákazlivosť stresu môže prebiehať v triede medzi študentmi a ich učiteľmi, „ hovorí Eva Oberle , vedúca autorka štúdie z UBC’s school of population and public health. Zároveň dodáva, že nie je známe, čo bolo skôr – zvýšený kortizol u žiakov, alebo vyhorenie u učiteľov. „Domnievame sa, že pri tejto kombinácii ide v triede o zacyklený problém,“ uzatvára.

vyhorenie učiteľa

Výskum prebiehal na základných školách. (obr. eblencharities.com)

 

Čo bolo skôr? Sliepka alebo vajce?

Vedcom ešte nie je jasná odpoveď na otázku, čo je príčina a čo následok. Na jednej strane, stresujúce prostredie v triede môže byť výsledkom neadekvátnej podpory a rešpektu voči učiteľom, čo spôsobuje, že nezvládajú viesť žiakov. Zle vedená trieda znamená, že potreby žiakov nie sú naplnené, čo im môže spôsobovať stres, resp. zvýšenú hladinu kortizolu.

Na druhej strane, tento začarovaný kruh môžu spúšťať žiaci. Napríklad, ak sú úzkostliví, majú problémové správanie, alebo špeciálne potreby. V tomto prípade sa učiteľ cíti prepracovaný a vykazuje vyššiu úroveň vyhorenia.

„Naša štúdia je pripomenutím systémových problémov, ktorým čelia učitelia a vychovávatelia, ako napríklad zväčšujúce sa triedy, ale pri tom znižujúca sa podpora pre učiteľov,“ upozorňuje Oberle.

Vyhorenie učiteľa

Povolanie učiteľa sa dlhodobo zaraďuje medzi najťažšie profesie. Učitelia potrebujú adekvátnu podporu pri ich práci, aby mohli zvládať vyhorenie a znižovať napätie, ktoré sa vytvára v triede pri učení a zvládaní všetkých povinností. Spoluautorka štúdie, Schonert-Reichl uzatvára: „Ak nebudeme podporovať učiteľov, riskujeme aj poškodenie žiakov.“

Prežívate neprimeraný stres? Máte pocit, že ste vyhorení? Kontaktujte nás.

 

Zdroje: sciencedaily.com, psychologytoday.com
Zdroj tit. obr.: womengineering.com

Komentáre

komentáre

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach